Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

22:48
2981 918c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
22:34
8298 a101 500
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viaszydera szydera
22:27
2489 add0 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
22:27
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
22:25
4219 528b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera

July 30 2019

23:16
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viawakemeupx wakemeupx
23:15
Ja bardziej niż wy jeszcze krztuszę się i duszę
Ja częściej niż wy jeszcze żyć nie chcę a muszę
— Kaczmarski
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
23:15
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viawakemeupx wakemeupx
23:12
5179 14e9
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaoxygenium oxygenium

June 09 2019

21:59
6796 9190 500
Reposted frombisia bisia viaszydera szydera

May 24 2019

22:04
3364 7029 500
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
22:03
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viaszydera szydera
22:01
4293 ae49
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viawakemeupx wakemeupx
22:00
5241 006b
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
22:00
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viaszydera szydera
21:58
2403 4270 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera

May 21 2019

21:11
21:08
Martwisz się? Nie wiesz co będzie dalej? A może wreszcie odpuścisz i przyznasz, że nie masz kontroli nad przyszłością? A martwienie się na zapas niczego nie zmienia.
— Beata Pawlikowska

May 19 2019

22:24
7879 39fc 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viasmutnazupa smutnazupa
22:20
7011 a364 500
Reposted fromhermina hermina viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl