Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2019

01:50
9128 6c05 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
01:50
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
01:49
2816 77a0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiemoc niemoc

December 02 2019

01:47
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako viasilkdreams silkdreams
01:46

November 30 2019

22:59
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
22:58
(...) czuję się gorzej na samą myśl
Że ktoś całkiem inny niż ja
A ja to nikt.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiemoc niemoc
22:57
9652 c527 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
22:56
2051 3865 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
22:56
2091 c2fb 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
22:54
8452 5cf1
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
22:53
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viajasnaa jasnaa

November 26 2019

23:25
7020 5dfa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasilkdreams silkdreams
23:24
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo viasilkdreams silkdreams
23:22
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
23:17
2884 1293 500
Kraków
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera
23:15
1391 4725 500

November 13 2019

22:55
Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— Lao Che
Reposted fromwowlovely wowlovely viatouchthesky touchthesky
22:50
(...) Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam (...) 
— Myslovitz, Długość Dzwięku Samotności
22:47
6345 ca2c
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl