Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

22:04
3364 7029 500
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
22:03
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viaszydera szydera
22:01
4293 ae49
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viawakemeupx wakemeupx
22:00
5241 006b
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
22:00
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viaszydera szydera
21:58
2403 4270 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera

May 21 2019

21:11
21:08
Martwisz się? Nie wiesz co będzie dalej? A może wreszcie odpuścisz i przyznasz, że nie masz kontroli nad przyszłością? A martwienie się na zapas niczego nie zmienia.
— Beata Pawlikowska

May 19 2019

22:24
7879 39fc 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viasmutnazupa smutnazupa
22:20
7011 a364 500
Reposted fromhermina hermina viaoxygenium oxygenium
22:19
9939 53b1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
22:18
(…) myśl moja, jak wściekły bumerang, wciąż wracała do pewnej sprawy, do pewnego człowieka, którego kochałem naprawdę ze wszystkim złym i dobrym, co tylko może dać miłość, i przypominałem sobie tę noc, kiedy prowadziłem ją do siebie do domu po raz pierwszy, padał wtedy śnieg pomieszany z deszczem, nad miastem kulił się listopad i brnęliśmy przez kałuże w milczeniu, nie mówiąc do siebie ani słowa, tak że słychać było w ciszy miasta tylko nasze kroki i krople spadające ze skostniałych drzew; a potem przyszedł ranek i kiedy obudziłem się koło niej, nie odczułem ani radości, ani szczęścia, tylko po prostu strach, nikczemny, zwierzęcy strach, że to się kiedyś, nieuchronnie, jak wszystko dobre skończy lub zamieni w gnojowisko, i dopiero wtedy zrozumiałem, na czym polega nędza i głupota tego wszystkiego, co ludzie dotąd napisali o uczuciach;(…)Przypomniałem sobie te wszystkie następne miesiące, które nastąpiły potem, kiedy brnąłem przez miasto, przez ludzi, przez życie, z tępym bólem czegoś, co nazywa się sercem, ale jest chyba tylko samym, właściwym, prawdziwym, jedynym piekłem; kiedy codziennie umierałem i zmartwychwstawałem na nowo, aby kochać i aby przegrywać swoją miłość; i kiedy zrozumiałem, że właściwie w tej największej sprawie życia ludzie nie są w stanie pomóc sobie nawzajem i że są wobec siebie bezwładni jak kukiełki, którym puszczono sznureczki. 
— Marek Hlasko
Reposted fromhormeza hormeza vianiemoc niemoc
22:14
9531 5dc2 500
Reposted fromsavatage savatage viamy-little-world my-little-world
22:14
9158 48be 500
Reposted fromhormeza hormeza viasmutnazupa smutnazupa

May 12 2019

17:42
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viaoxygenium oxygenium

November 10 2018

20:59
6127 1d00
Reposted fromsiara siara viacappaque cappaque
20:57
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera
20:55
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto
20:54
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
20:52
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl